Winkel in Gent

Zeeschipstraat 84, 9000 Gent
09/225 57 27
info@elektro-zeeland.be
open ma - vrij: 9u-17u
za: 10u-12u

Online shop

Levering binnen België aan 12,10€ standaard tarief.
Buurlanden aan 24,20€ standaard tarief

Cart

Algemene Voorwaarden

1.Deze verkoopsvoorwaarden gelden zowel voor gebruik van de website als voor aankoop in de winkel van Elektro-Zeeland met ondernemingsnummer BE0588.945.990 en maatschappelijke zetel te 9000 Gent ,Voormuide 93 ( hierna ‘ de verkoper’ genoemd). Elektro-Zeeland oefent haar commerciële activiteit uit zowel op de Voormuide 93 , alsook via de website www.elektro-zeeland.be en handelt in watersportartikelen.

2.Eenieder die een bestelling plaatst, zowel op de website als in de zaak, ( hierna genoemd ‘ de klant’), bevestigt een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelsonbekwame hiervoor expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen ui t het navolgend art.11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

3.Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle bestellingen , geplaatst zowel op de website als in de zaak,dienen vooraf betaald te worden. Zonder betaling wordt de bestelling niet verzonden of geplaatst.

4. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling op de website, is het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden noodzakelijk. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook, niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

5.De bestellingen worden verstuurd door Bpost en worden geleverd binnen de 3 à 7 werkdagen. Tenzij er overmacht is ( staking,ongeval, weersomstandigheden,…). Bij verlies of schade van de colli, kan Elektro-Zeeland in geen geval verantwoordelijk worden geacht. Schadevergoeding door laattijdige levering is in geen geval mogelijk. Leveringen zijn enkel mogelijk aan landen binnen de EU. Mochten goederen opnieuw dienen verstuurd te worden, om welke redenen dan ook, behoudt Elektro-Zeeland zich het recht om de transportkosten opnieuw aan te rekenen.

6. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Elk besteld artikel kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild. Het artikel dient in de winkel, Elektro-Zeeland , Voormuide 93, 9000 Gent, te worden afgegeven in de originele verpakking, niet beschadigd. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. De klant kan het artikel ook per post terug bezorgen binnen de 14 kalenderdagen. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel en de verpakking onbeschadigd en ongebruikt is. Aan retour zijn buiten eventuele verzendingskosten geen kosten, noch enige vergoeding verbonden.

7. Offertes en prijslijsten zijn niet bindend en worden louter informatief meegedeeld. Enkel prijzen vermeld bij bevestiging van bestellingen zijn dat.

8.Voor aangevraagde werken, wordt een offerte opgemaakt. Bij schriftelijk akkoord van de offerte, wordt een bestelbon opgemaakt met de bindende prijzen,tenzij anders vermeld, en een voorschot gevraagd. Dit voorschot dient voldaan te zijn, alvorens wordt overgegaan tot bestelling van de goederen en/of aanvang van de werken. Na afloop van de werken dient de saldo factuur onmiddellijk voldaan te worden. Bij het uitblijven van een betaling zal voor een 1e herinnering 5€ worden aangerekend, bij de 2e herinnering 10€. Alle kosten van rechtswege zullen op de klant worden verhaald.

9. De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen. Die worden automatisch verzameld bij het doorgeven van een bestelling via mail, telefoon of website. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 December 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te laten veranderen of te laten verwijderen. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Elektro-Zeeland

10. De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle commerciële transacties tussen de verkoper en de klant. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden met Elektro-Zeeland in geval van onduidelijkheid.

11. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische Recht. Ingeval van betwisting is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.

12. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten.Vergissingen of fouten in het aanbod binden Elektro-Zeeland niet.

Praktische info : adres : Zeeschipstraat 84, 9000 Gent

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van onze promoties, kortingen en opendeurdagen? Laat dan hier je gegevens na.